Kid@home

Kinderopvang met aandacht!

Tarieven Kid@home

Gastouderopvang via Kid@home kost in 2018 € 6,55 per kind per uur.* 
Dit geldt voor zowel de dagopvang als voor buitenschoolse opvang. 

*Het totale tarief bestaat uit:
-   bemiddelingskosten
      De bemiddelingskosten bedragen € 1,25 per kind per uur. 
      Kid@home hanteert een minimum- van € 25,00 en een maximumbedrag van € 75,00 per kind 
      per maand.
 

-   kinderopvangkosten
      De meeste gastouders sluiten zich aan bij het adviestarief van gastouderbureau Kid@home
      welke in 2018
 € 5,30 per kind per uur is. 
      Aangezien gastouders niet in loondienst zijn maar zelfstandig hun inkomsten verwerven, zijn zij
      e
chter vrij om hun eigen tarieven te bepalen en is het mogelijk dat hun tarief iets afwijkt.

 

Kinderopvangtoeslag

Maak hier een proefberekening om te kijken wat voor u de uiteindelijke kosten voor de gastouderopvang zullen zijn.

Voorbeeld:
Een gezin met een modaal inkomen betaalt voor gastouderopvang via Kid@home in totaal  maar € 1,52 per uur ! 
En voor een tweede kind zelfs maar € 0,99! 

Veelal vergoedt de overheid een aanzienlijk deel van de kosten door middel van kinderopvangtoeslag